Persbericht start anticonceptie spreekuur ivm commotie Diane-35-pil

Start anticonceptiespreekuur om onrust te voorkomen. 

 

Arnhem, 8 maart 2013 

Met de terechte commotie rondom de anticonceptiepil Diane35, de derde en vierde generatie pillen, neemt het risico op ongewenste zwangerschap drastisch toe. Er is een reëel risico dat vrouwen massaal stoppen met het gebruik van hun anticonceptiepil, zonder een goede afweging te maken in de voor- en nadelen, of na te denken over een nieuwe anticonceptiemethode. Een eerdere commotie in Engeland leidde tot een stijging van maar liefst 9% in het aantal abortussen. Goede voorlichting over de verschillen tussen de anticonceptiemethoden is nu noodzakelijk, om een babyboom over 9 maanden of een stijging in abortussen te voorkomen. Aanleiding voor Care for Women specialistes Desirée van Cleef en  José Marie ter Haar om aandacht te vragen voor de anticonceptiespreekuren, zodat vrouwen op eenvoudige wijze nu snel geïnformeerd kunnen worden.

 

Jaarlijks zijn er ongeveer 7000 tienerzwangerschappen, vaak te wijten aan onvoldoende kennis en begeleiding op het gebied van anticonceptie en seksualiteit. Maar liefst 2/3 van de abortussen in Nederland is te wijten aan een verkeerd gebruik van anticonceptie. De commotie rondom het trombosegevaar van de pil, verhoogd de kans dat vrouwen nu ondoordacht stoppen, zonder dat op een juiste wijze een nieuwe vorm van anticonceptie gestart is.

 

Anticonceptiespreekuur

De arnhemse Care for Women specialistes zijn gespecialiseerd invrouwen en hormonen. In hun praktijk “Uw Keerpunt” geven zij aan vrouwen inzicht over de voor- en nadelen van de verschillende vormen van anticonceptie, uitleg over de risico’s en helpen zij vrouwen om een keuze te maken voor een anticonceptiemethode die ook echt bij haar past.

 

“Tussen de verschillende vormen van anticonceptie zitten grote verschillen. Zo heb je de anticonceptiepil, maar ook een spiraaltje, ring, implantaat etc. Ook de samenstelling van het type oestrogeen en progestageen is verschillend. Je hebt ‘oude’ generatie producten en ‘nieuwe’ generatie producten. Omdat vrouwen hun anticonceptiemethode vaak voor jaren kiezen, is het dus echt belangrijk dat zij de verschillen goed kennen”, aldus de twee Arnhemse Care for Women specialistes. Meer informatie over hun werkwijze op www.uwkeerpunt.nl

 

Laagdrempelig en door verschillende zorgverzekeraars al vergoed

Het anticonceptiespreekuur is heel laagdrempelig en maakt het voor vrouwen mogelijk om al hun vragen te stellen. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden anticonceptieconsulten al vanuit de aanvullende verzekeringen en vrouwen hebben hiervoor geen doorverwijzing van de huisarts nodig.