Overgangsklachten en kwaliteit van leven

Vandaag een bijscholing via e-learning. Een bedrijfsarts, een huisarts en een gynaecoloog mochten hun visie geven over de overgang. Oh wat had ik daar graag bij willen zitten!!

Wat mij vooral opviel is de onwetenheid van de huisarts. Hij blijft de richtlijnen van de huisarts volgen die aangeeft dat hormoontherapie niet goed is en bij klachten is doorverwijzen niet nodig. Jammer want hormoontherapie is soms zo nodig. Ook Jammer dat er te weinig wordt doorverwezen want juist verpleegkundig overgangsconsulenten kunnen het werk van de huisarts prima aanvullen. Wij hebben de tijd en kennis om de vrouw goed voor te lichten en te adviseren hoe om te gaan met de overgangsklachten. 

conclusie nog een lange weg te gaan voordat we alle huisartsen bereiken...maar we blijven het proberen!!