Als je iemand ziet eten...ga je dan ook eten...

De Nijmeegse gedragswetenschapper Roel Hermans, heeft onlangs een interessante studie afgerond. 

Een actrice ging eten met 60 tot 120 proefpersonen (vrouwen). De proefpersonen wisten niet dat er een onderzoek naar eetgedrag werd uitgevoerd. Ze wisten ook niet dat ze met een actrice te maken hadden.

De actrice was geinstrueerd om in een kamer wel of niet nootjes, M&M's komkommers of snacks te eten. Of tijdens een maaltijd veel of weinig te eten, gezond of niet gezond te eten. De ruimte werd geobserveerd door camera's.

Veel van de proefpersonen kopieerden makkelijk het eetpatroon van de actrice.

 

Conclusie van dit onderzoek; Vrouwen passen hun eetgedrag aan aan een andere persoon. Zowel omhoog als omlaag. Dus ze gingen meer of minder eten maar ook bepaalde de ander wat ze eten. Gezond of niet gezond. Objectief werd met behulp van camera's gemeten wat ze gegeten hadden in de ruimte. Naderhand werd de proefpersonen gevraagd of ze hun eetgedrag hadden aangepast. Ze gaven bijna allemaal aan dit niet gedaan te hebben. Het is dus iets wat je  onbewust doet.

Deze resultaten waren zichtbaar bij het eten van snacks en maaltijden. Behalve bij het ontbijt. Hier laten vrouwen zich niet beinvloeden door het eetgedrag van een ander.

 

Belangrijk onderzoeksgegeven voor mensen die gewichtsproblemen hebben. Ben je bewust van het feit dat je eenvoudig beinvloedt wordt, ook zonder het zelf door te hebben en... vraag anderen je te helpen (wil je ook wat minder eten of gezond eten?) of breng je zelf niet in een situatie waar dit tot problemen kan leiden en je dus in verleiding kan komen.